Uzman Doktorların Eş Durumu Ataması

doktor-es-durumu-atamasi-660x330

Sağlık Bakanlığına bağlı, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan sağlık personelinin tayin ve nakilleri 08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ” Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine “ göre yapılmaktadır.( Yeni yönetmelik 26.03.2013 gün ve 28599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Yönetmeliğin 3. maddesinde, hangi kanunlara dayanarak yönetmeliğin tanzim edildiği düzenlenmiştir. Buna göre ” bu yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”( bu yönetmelik değiştirilmiş olup, yeni yönetmelik 16.08.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. ) denilmektedir. Hiçbir yasal düzenleme sonsuza kadar ilk günkü haliyle kalmaz, kalmamalıdır. Zira hukuk yaşayan bir organizmadır, her zaman yeniliğe ve ilerlemeye açıktır. Yasalarda da , günün koşullarının gerektirdiği yenilenmeler yasanın yapılış amacına uygun olarak yasa koyucular tarafından yerine getirilmekte bazen de güncelliğini yitiren yasal düzenlemeler toptan kaldırılmakta yerine daha çağdaş, toplumun istek ve beklentisine uygun olarak yenileri getirilmektedir. Tüm bunlar yapılırken aranan en önemli kriter toplum ihtiyacıdır.

Similar posts
  • Aile hukuku davaları Anayasamıza göre “ Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” Türk toplumunda aile kurumu çok önemlidir. Aile hukuku yalnızca boşanma hukukundan ibaret olmayıp, nişanlanma, evlenmenin hükümsüzlüğü, soy bağına ilişkin davalar, velayet ve vesayet, evlat edinme ve evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşımı ve nafaka gibi toplum hayatını etkileyen çok önemli düzenlemeler de bu [...]
  • Kredi ve Banka Kartları Bedelinin Geri Alınması Kredi kartı günlük yaşantımızın vazgeçilmezi haline geldi, her vazgeçilmezin yaşamımıza kattığı yeni sorunları da beraberinde getirdi Banka Kredi Kartları, hukuk sistemimiz ne yazıkki sorunu önceden görerek çözüm üretme noktasından çok gerilerde hal böyle olunca yaptım oldu mantığı ile Bankalar müşterilerine verdikleri kredi kartlarından her yıl artan oranda bir aidat ücreti almaya başladılar ancak hal o [...]
  • Aile Konut Serhi Tescil Tapu Sicil Tapuya Tesci... T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU YD İtiraz No :2011/801 İtiraz Eden (Davacı) : 1254 Sokak No:2 K:1 Oda No:4 – Kapılar/İZMİR İtiraz Eden (Davalılar) : 1-Başbakanlık-ANKARA 2-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı -ANKARA (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) 3-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-ANKARA İstemin Özeti: Danıştay Onuncu Dairesince verilen yürütmenin [...]
  • Eş Durumundan Tayin Bekleyenler Sağlık Bakanlığının eşi akademik personel olan doktorlara karşı ısrarla uyguladı öğretim görevlisi olarak görev yapan eşinin yanına tayin talebinin reddine ilişkin kararına bir durdurma kararı da Manisa 2. İdare Mahkemesinden geldi. Bir doktor, uzmanlığını tamamlamasının ardından uzman doktor olarak görev yapmak için, eşinin Ege Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışması nedeniyle İzmir’e “eş durum ataması” başvurusunda [...]
  • Usulsüz Tebligat USULSUZ TEBLIGAT, TEBLIGAT YAPAN MEMURUN ADININ OLMAMASI, EKSIK TEBLIGAT YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Tarih: 30.06.2011 Esas: 2010/32161 Âarar: 2011/13847 Tebligat Parçasında Tebliği Yapan Memurun Adı Soyadı Yazılı Değilse Tebliğ İşlemi Usulsüz Kabul Edilmelidir ÖZET; Davacı, ödeme emri tebligatının usule uygun olmadığı gerekçesiyle ödeme emrinin iptali ve hacizlerin kaldırılması talebinde bulunmuştur. Tebliğ evrakı kime tebliğ edilmişse [...]