Anayasamıza göre “ Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” Türk toplumunda aile kurumu çok önemlidir. Aile hukuku yalnızca boşanma hukukundan ibaret olmayıp, nişanlanma, evlenmenin hükümsüzlüğü, soy bağına ilişkin davalar, velayet ve vesayet, evlat edinme ve evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşımı ve nafaka gibi toplum hayatını etkileyen çok önemli düzenlemeler de bu hukuk alanının içinde yer almaktadır. Son dönemde özellikle Aile Mahkemelerinin kurulması ile bu alanda uzmanlaşan Türk yargısı yeni içtihatların doğmasınada yardımcı olmuştur. Özellikle erkek egemen Türk toplumunda aile birliğinin devamı süresinde elde edilen malların kocanın üzerine kaydedilmesi boşanma halinde kadınları mağdur eder olmuştur. Çözüm amacıyla yasal mal rejimi değiştirilmiş ve Edinilmiş Mallara Katılma Mal Rejimi yasal rejim olarak kabul edilmiştir. Eşlerin evliliğin başın hemen mal kaygısına düştün diyerek eleştirilmekten çekindikleri için mal sözleşmeleri yapmamaları nedeniyle ilerde doğacak sorunların bir nebzede olsa çözümüne yarayacak bu yeni mal rejimi kendi içerisinde sorunlarda barındırmaktadır. Edinilen malların tespiti ve bunların davalarda delillendirilmesi önemli bir uzmanlığı gerektirmektedir.