Skip to main content

Aile hukuku davaları

Anayasamıza göre “ Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” Türk toplumunda aile kurumu çok önemlidir. Aile hukuku yalnızca boşanma hukukundan ibaret olmayıp, nişanlanma, evlenmenin hükümsüzlüğü, soy bağına ilişkin davalar, velayet ve vesayet, evlat edinme ve evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşımı ve nafaka gibi toplum hayatını etkileyen çok önemli düzenlemeler de bu […]

Kredi ve Banka Kartları Bedelinin Geri Alınması

Kredi kartı günlük yaşantımızın vazgeçilmezi haline geldi, her vazgeçilmezin yaşamımıza kattığı yeni sorunları da beraberinde getirdi Banka Kredi Kartları, hukuk sistemimiz ne yazıkki sorunu önceden görerek çözüm üretme noktasından çok gerilerde hal böyle olunca yaptım oldu mantığı ile Bankalar müşterilerine verdikleri kredi kartlarından her yıl artan oranda bir aidat ücreti almaya başladılar ancak hal o […]

Aile Konut Serhi Tescil Tapu Sicil Tapuya Tescil

T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU YD İtiraz No :2011/801 İtiraz Eden (Davacı) : 1254 Sokak No:2 K:1 Oda No:4 – Kapılar/İZMİR İtiraz Eden (Davalılar) : 1-Başbakanlık-ANKARA 2-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı -ANKARA (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) 3-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-ANKARA İstemin Özeti: Danıştay Onuncu Dairesince verilen yürütmenin […]

Uzman Doktorların Eş Durumu Ataması

Sağlık Bakanlığına bağlı, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan sağlık personelinin tayin ve nakilleri 08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ” Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine “ göre yapılmaktadır.( Yeni yönetmelik 26.03.2013 gün ve 28599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Yönetmeliğin 3. maddesinde, hangi kanunlara dayanarak yönetmeliğin tanzim edildiği düzenlenmiştir. […]

Eş Durumundan Tayin Bekleyenler

Sağlık Bakanlığının eşi akademik personel olan doktorlara karşı ısrarla uyguladı öğretim görevlisi olarak görev yapan eşinin yanına tayin talebinin reddine ilişkin kararına bir durdurma kararı da Manisa 2. İdare Mahkemesinden geldi. Bir doktor, uzmanlığını tamamlamasının ardından uzman doktor olarak görev yapmak için, eşinin Ege Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışması nedeniyle İzmir’e “eş durum ataması” başvurusunda […]

Usulsüz Tebligat

USULSUZ TEBLIGAT, TEBLIGAT YAPAN MEMURUN ADININ OLMAMASI, EKSIK TEBLIGAT YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Tarih: 30.06.2011 Esas: 2010/32161 Âarar: 2011/13847 Tebligat Parçasında Tebliği Yapan Memurun Adı Soyadı Yazılı Değilse Tebliğ İşlemi Usulsüz Kabul Edilmelidir ÖZET; Davacı, ödeme emri tebligatının usule uygun olmadığı gerekçesiyle ödeme emrinin iptali ve hacizlerin kaldırılması talebinde bulunmuştur. Tebliğ evrakı kime tebliğ edilmişse […]

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2013/702 K. 2013/1676 T. 15.2.2013 • TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MARUZ KALINAN İŞ GÜCÜ KAYBINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta Şirketinden Tahsili İstemi/Davanın Türk Ticaret Kanununda Sayılan Hususlardan Olduğu – Ticaret Mahkemesinde Görüleceği ) • TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Maruz Kalınan İş Gücü Kaybından Kaynaklanan Tazminatın Sigorta Şirketinden Tahsili […]

Sikayet hakkinin kullanilmasi manevi tazminat

Kredi ve banka kartları bedelinin geri alınması ıKredi kartı günlük yaşantımızın vazgeçilmezi haline geldi, her vazgeçilmezin yaşamımıza kattığı yeni sorunları da beraberinde getirdi Banka Kredi Kartları, hukuk sistemimiz ne yazıkki sorunu önceden görerek çözüm üretme noktasından çok gerilerde hal böyle olunca yaptım oldu mantığı ile Bankalar müşterilerine verdikleri kredi kartlarından her yıl artan oranda bir […]

E-miras geliyor

E-miras geliyor, mal kaçırmaya çalışan borçlular yandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı Tapu Yasa Taslağı önümüzdeki günlerde Başbakanlık’a sevk edilecek. Bir dizi yeni düzenleme getiren taslakla getirilen en önemli değişikliklerden birisi de e-miras yöntemi. Cumhuriyet / Ankara– Taslağa eklenen bir madde ile ölen kişinin varisleri otomatik olarak tapu üzerinde gösterilecek. Yani bir […]

Belediye itfaiye eri alımında yeni durum

İTFAİYE ERİ ALIMINDA YENİ DURUM ; Bilindiği üzere son dönemde Belediyeler memur ihtiyaçları için yeni bir adrese kavuşmuştular. Belediye İtfaiye Yönetmeliği. Bu yönetmelik ile birlikte memur alımlarında yaşanan sıkı denetim büyük bir ölçüde gevşemiş ve bütün belediyeler hummalı bir çalışma ile itfaiye eri alımına başlamışlardı. Yasadaki bu boşluk uygulayıcıları elinde ölçüsüz bir kullanıma sebep olunca […]