NOT 5 : YENİ YÖNETMELİK ALEYHİNE TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNCE DANIŞTAY NEZDİNDE İPTAL DAVASI AÇILMIŞ BULUNMAKTADIR. (İLGİLİ SAYFA : http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-5408.html)

NOT 6 : 04.04.2015 TARİHLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DE DANIŞTAY NEZDİNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİ OLARAK YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPAN DÜZENLEMENİN “…STRATEJİK PERSONELİN YER DEĞİŞTİRME TALEPLERİNDE BU MADDENİN İKİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ İLE BEŞİNCİ FIKRASI UYGULANMAZ…” ŞEKLİNDEKİ HÜKMÜNÜN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMIŞ BULUNMAKTADIR. (İLGİLİ SAYFA VE DİLEKÇE ÖRNEĞİNE http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/2015/20150618_saglikbakanligidava.pdf ULAŞILABİLİR)

DANIŞTAY’DA AÇILAN YÖNETMELİK İPTALİ NEDENİYLE 62. DÖNEM DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ EŞ MAZERETİ ATAMA KURASINA KATILAN VE RED CEVABI ALANLAR İLE EŞ MAZERETİ NEDENİYLE ATAMA NAKİL TALEBİNDE BULUNUP HALEN GÖREVE DEVAM EDEN DOKTORLARIN 60 GÜNLÜK SÜRELERİ KAÇIRMAMAK KAYDIYLA DERHAL DAVA AÇMALARINI TAVSİYE EDERİM. AÇILACAK DAVADA DANIŞTAY’DA GÖRÜLEN DAVANIN SONUCUNA GÖRE LEHE HÜKÜM ALMA DURUMU MEVCUTTUR.