NOT 9 : Sağlık Bakanlığı 66 dönem D.H.Y. eş mazereti için 17.12.2015 tarihinde açıkladığı komisyon raporunda, özel sektör çalışanlarının eş mazeretini kendi yönetmeliğinde olmayan ama Devlet Memurlarının Atanma ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 11.08.2015 gün ve 2015/8020 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirmek Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen (25.08.2015 gün ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan) “başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklindeki değişikliği de  kararlarına uygulamış ( Bakanlığın kendi yönetmeliğinde 20/5. bentte hala bu süre 3 yıldır) ve “naklen atanma talep edilen ilden eşin son iki yıl içinde ödenmiş 360 günlük primi bulunması” halinde eş mazereti talebinde bulunan ve eşleri özel sektör çalışanı olan tüm uzman doktorların eş mazeretini  kabul etmiş ve doktorları özel sektör çalışanı eşlerinin yanına atamıştır.            Hayırlı olsun, bu hukukun zaferidir. 

Eşi özel sektörde çalışanlar ve şartları buradaki duruma uygun olanlar,(naklen atanma talep edilen ilden eşin son iki yıl içinde ödenmiş 360 günlük primi bulunması) sözleşmeli statüye de geçmemişlerse derhal bulundukları İl Kamu Hastaneleri Sekreterliğine veya çalıştıkları hastanenin Başhekimliği’ne atana nakil dilekçeleri ile müracaat ederek ve eşin durumunu da belgeleyerek naklen atanma talebinde bulunabilirler.