Anayasanın 90. maddesine 07.05.2004 tarihinde getirilen yenilik ışığında Danıştay İdari Dava Dairelerinin 24.02.2020 2020/51 E- 60 K sayılı kararı ne anlama geliyor. Bilindiği üzere eşleri özel sektörde çalışan devlet hizmet yükümlüsü (DHY) doktorların eş mazeretleri Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 20. maddesinin 5. fıkrasına getirilen yeni düzenleme ile Komisyonlarca reddediliyor, açılan davalara da İstanbul Bölge […]