NOT 8 :
Türk Tabipleri Birliği tarafından Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4.4.2015 tarihli değişikliklerinin iptali için açılan davada, Danıştay 16. Daire, Yönetmeliğin 20. maddesinin son fıkrasındaki “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz” hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verdi
Kararda sonuç olarak, “Anayasa, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesi hükümleriyle teminat altına alınmış olan aile birliğinin korunması ilkesine aykırı olan, Anayasa tarafından güvence altına alınan hakkın özüne dokunacak şekilde ve ölçülülük ilkesine aykırı olarak bu hakkı tamamen kullanılamaz hale getiren ve herhangi bir objektif ve makul ölçü içermeyen dava konusu yönetmeliğin “Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği” başlıklı 20. maddesinin 7. fıkrasında ki “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz.” şeklindeki düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.
Danıştay Kararı : Ek-Dosyası

DANIŞTAY KARARI BIR KAPI AÇMIŞ OLUP EŞLERI ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI OLANLAR VE TÜM UZMAN DOKTORLAR DERHAL EŞ MAZERETİ NEDENİYLE NAKLEN ATANMA TALEBINDE BULUNUN. RED GELDİĞİ ANDA DA VAKİT KAYBETMEDEN DAVA AÇIN. (DAVA AÇMAK ISTEYENLER BÜROMUZU ARAYA BİLİRLER) 65. DÖNEM DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASINA KATILIP EŞ MAZERETİ YÖNETMELİĞİN 20. MADDESİNİN SON FIKRASI GEREĞİ REDDEDİLENLER DRAVA AÇMA SÜRENİZ 03.11.2015 TARİHİNDEN İTİBREN BAŞLADI DERHAL DAVA AÇIN. BAKIN DANIŞTAY KARARININ 4. SAYFASININ 2. PARAGRAFINDA  DANIŞTAY “Dava konusu düzenleme ile ilgili yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 1. fıkrasının (m) bendinde sayılmış olan stratejik personelin, aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği şartlarının düzenlendiği 20. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinden ve aynı maddenin 5. fıkrasından yararlanma hakkı, (bölge esasına ve ihtiyaç durumuna göre belli bir hizmet süresince veya zorunlu hizmet süresi boyunca ilgili madde hükümlerinden yararlanamayacağı vb. gibi), herhangi bir objektif ve makul ölçü belirlenmeden tamamen ortadan kaldırılmıştır.” İBARESİ İLE YENİ YÖNETMELİKTE BAKANLIĞIN NEYİ DİKKATE ALARAK ÇALIŞMA YAPMASI GEREKTİĞİNİ BİLDİRMEKTEDİR. YANİ DANIŞTAY DİLİ İLE SÖYLERSEK.  ” bölge esasına ve ihtiyaç durumuna göre belli bir hizmet süresince veya zorunlu hizmet süresi boyunca ilgili madde hükümlerinden yararlanamayacağı vb. gibi”  objektif ve makul ölçü getirirsen…” YAPACAĞIN YENİ YÖNETMELİĞİ İPTAL ETMEYECEĞİM DEMEKTEDİR. BAKANLIĞIN YENİ YÖNETMELİĞİ KISA SÜREDE HAZIRLAYIP RESMİ GAZETEDE İLAN ETMESİ  ANLIK BİR İŞ OLUP, BU SEBEPLE MEVCUT İKLİM LEHE İKEN DERHAL EŞ MAZERETİNE MÜRACAT EDİN. ETMİŞ VE RED CEVABI ALMIŞ OLANLAR SİZDE  60 GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRENİZ HENÜZ  DOLMAMIŞ İSE DERHAL KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ALEYHİNE DAVA AÇIN, BEKLERSENİZ YİNE KAYBEDERSİNİZ.