Bu sonunda ülkemizin hukuk devleti mi? yoksa kanun devleti mi ? olduğu tartışmasına bizi getirmektedir. Şunu çok net ifade edebiliriz ki; ülkemiz bir kanunlar devletidir. Bu ilk anda ne güzel kanuna dayanan devlet adildir, yasaldır denilebilir ancak durum öyle değildir. Bütün devletlerin iyi yada kötü kanunları yasal düzenlemeleri vardır,önemli olan hukuk devleti olmaktır. Kanun bir metin olarak dururken, hukuk devleti o kanuna, halkının mutluluğu ve huzuru için kullanan yorumlayan bir vasıf yüklenmektedir. Hukuk devletinde sabah akşam yasalarla oynanmaz. Yürürlüğe girmemiş ancak yayınlanmış yasa metinleri üzerinde daha yürürlülük tarihi gelmeden değişiklikler yapılmaz. Ülkemiz köklü bir geçmişe sahiptir, devlet geleneği vardır. Ancak ülke yöneticileri sanki her seçim sonucunda yeni bir şey keşfediyormuş gibi ülkeyi yönetmek yerine yönetimlerini kalıcılaştırmak istediklerinden yasalarda yaz boz tahtasına dönüşmektedir. Bu ise vatandaşlar nezdinde ülke hukukuna, yasalarına ve adalet mekanizmasına güvensizliği doğurmaktadır. Konumuzu oluşturan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği ilk defa 1965 yılında yürürlüğe konulmuş o tarihteki mevcut olan hali ihtiyaçları karşılamadığı için, 2004 yılında baştan sona değiştirilerek yeni bir yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe yayın tarihinden sonra 7 kez müdahale edilmiş ve değişiklik yapılmıştır. Bir kısım değişiklik Danıştay’ın iptaline dayansa da bir yasa metninde bu kadar köklü değişiklik yapılması düşündürücüdür. Yönetmelik 08.06.2004 tarihinde kabul edilmiş akabinde sırasıyla 14.09.2004 gün ve 25583 sayılı, 25.03.2005 gün ve 25766 sayılı, 21.01.2005 gün ve 25973 sayılı, 24.06.2006 gün ve 26208 sayılı, 13.04.2007 gün ve 26492 sayılı, 05.06.2007 gün ve 26573 sayılı son olarak ta 22.10.2009 gün ve 27384 sayılı resmi gazetelerde yayınlanan değişiklikler yapılmıştır. İnternet sayfalarında Yönetmeliği aradığınızda aynı sayfa içinde birbirinden farklı ve son halini göremediğiniz bir çok Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliği görme olanağınız bile bulunmaktadır. Yani yasa koyucunun bu hızına internet bile yetişememiştir. ( Yönetmelik sil baştan yapılmış olup, yeni yönetmelik 26.03.2013 gün ve 28599 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.